ЗДТГ-ЫН БҮТЭЦ

Овог нэр Албан тушаал Тайлбар
1 Э.Уртнасан Засаг дарга УТ
2 Х.Гансүх Засаг даргын орлогч дарга УТ
3 Э.Батзаяа ЗДТГ-ын дарга, ерөнхий менежер ТЗ-7
4 Д.Мөнхдалай БОХ-ын  улсын байцаагч ТЗ-6
5 Б.Амаржаргал МЭҮТ-ийн дарга ТЗ-6
6 Д.Энх-Амгалан Төрийн сангийн төлөөлөгч ТЗ-3
7 Б.Нямжаргал Дотоод ажил, эрх зүйн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-3
8 Б.Ванчин-Эрдэнэ Нийгмийн ажилтан ТЗ-3
9 Х.Солонго Газрын даамал ТЗ-3
10 Г.Энхзул БГТЖДҮҮАХ Мэргэжилтэн ТЗ-3
11 О.Баярмаа МЭМХАБХ мэргэжилтэн ТЗ-3
12 Н.Бат-Эрдэнэ Нягтлан бодогч ТҮ-8
13 Б.Хандаа АБХ-ийн эрхлэгч, бичээч ТҮ-5
14 Т.Хөшөөбай Нярав, аж ахуй ТҮ-3
15 Ч.Ганбат МТ, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн ТҮ-3
16 Х.Хүрэлбаатар Жолооч ТҮ-3
17 М.Буянхишиг Жолооч ТҮ-3
18 Л.Дэнсмаа Үйлчлэгч ТҮ-3
    Гэрээт ажилчид  
1 Г.Алгирмаа Үйлчлэгч  

ЗДТГ-ЫН ДЭРГЭДЭХ АЛБАД