2012 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН СОНГУУЛИАР СУМЫН ИТХ-ЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧӨӨР СОНГОГДОН АЖИЛЛАЖ БАЙГАА  ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН НЭРС


 

Овог нэр Сонгогдсон баг
1 Ш.Отгонбаяр Жагсаалтаар
2 Т.Абай Жагсаалтаар
3 Б.Пүрэвдорж Жагсаалтаар
4 Т.Уранбилэг Жагсаалтаар
5 Ш.Даваа Жагсаалтаар
6 М.Цэрэндорж Жагсаалтаар
7 С.Ядмаа Жагсаалтаар
8 Д.Алтанхуяг 1-р баг Цагаан түнгэ
9 Ш.Батмөнх 1-р баг Цагаан түнгэ
10 Б.Өлзийбаяр 1-р баг Цагаан түнгэ
11 Т.Эрдэнэчулуун 2-р баг Нарийн гол
12 О.Цэнд-Аюуш 2-р баг Нарийн гол
13 Х.Гансүх 2-р баг Нарийн гол
14 Б.Мухтар 3-р баг Жаргалан
15 Т.Оронбек 3-р баг Жаргалан
16 Д.Изай 3-р баг Жаргалан
17 Н.Бат-Эрдэнэ 4-р баг Улиаст
18 О.Олонбаяр 4-р баг Улиаст
19 М.Цэнгэлмаа 5-р баг Хөх үзүүр
20 Б.Ууганбаяр 5-р баг Хөх үзүүр
21 Д.Дашцэрэн 5-р баг Хөх үзүүр

ҮЕНЧ СУМЫН ИТХ-ЫН АЖЛЫН АЛБА