Эрүүл мэнд

Суманд улсын төсвийн 10 ортой 1 эмнэлэг, 1 эмийн сан  үйл ажиллагаа явуулж, 3  их эмч, 6 бага эмч, эх баригч эмч 1, асрагч 4, сувилагч 4, угаагч 1, тогооч 1, ня бо 1, жолооч 1, лаборант 1, галч 3, нийт 28 орон тоотойгоор ажиллаж байна.

2012  онд сумын нийт төрөлт 120, үүнээс   Улаанбаатар хотод 5, аймагт 53 , Булган сумын нэгдсэн эмнэлэгт   20, суманд 42  эх  ба 0-1 насны хүүхдийн эндэгдэл 4, эхийн эндэгдэл байхгүй байна. Нийт өвчлөлийг авч үзвэл халдварт бус өвчлөл 316, халдварт өвчлөлийн    тохиолдол 27 гарсан үүнээс гахайн хавдар 10, шар өвчин 6 , салхин цэцэг 11 гарсан байна.