Сумын Засаг дарга оюутнуудаа хүлээн авч уулзлаа

Сумын Засаг дарга оюутнуудаа хүлээн авч сум орон нутагт 2013 онд өрнөсөн бүтээн байгуулалтын ажлууд, 2014 онд хийхээр төлөвлөж байгаа томоохон ажлуудын талаар мэдээлэл өгч, тэдний санал хүсэлтийг сонсон, хамтран ажиллахаар зөвлөлдлөө.