Иргэд, албан байгууллагуудын дунд "Элсэн цаг", "АХА" тэмцээн зохион байгуулалаа

Албан байгууллагуудын дунд "Элсэн цаг" тэмцээн зохион байгуулж нийт 13 баг оролцсоноос Эрүүл мэндийн төвийн эмч нарын баг тэргүүн байр, Бага ангийн багш нарын баг дэд байр, Сургуулийн захиргаа аж ахуйн баг гутгаар байр эзэллээ. Мөн иргэдийнхээ дунд "АХА" тэмцээн зохион байгуулж нийт 153 хүн оролцсоноос Б.Болормаа түрүүлж, Б.Баярмаа 2-р байр тус тус эзэллээ.