2014 оны үйл ажиллагаагаа танилцууллаа

01 дүгээр сарын 25-29-ний хооронд багуудын иргэдийн нийтийн хурал хийж албан байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нар 2014 оны үйл ажиллагааныхаа тайлан мэдээ, мөн "2014 оны онцлох үйл явдал" баримтат кино хийж толилууллаа./киног Үенч медиа-аас/