"Мөнгөлөг Үенч" цас мөсний баяраа тэмдэглэлээ

Албан байгууллагууд хамтран "Мөнгөлөг Үенч" цас мөсний баяр зохион байгуулж 1-р байранд Хилийн цэргийн 0130-р ангийн баг, 2-р байранд 12 жилийн бүрэн дунд сургуулийн баг, 3-р байранд бизнессийн холбооны баг тус тус байр эзэллээ.