Үенч сумаас улсын сайн малчин, аймгийн сайн малчин тодорлоо

Сар шинийн баяраар Үенч сумаас улсын сайн малчин цол тэмдэгээр Жаргалан багийн малчин Х.Бөрбай, Аймгийн сайн малчин цол тэмдэгээр Нарийн гол багийн малчин О.Бат-Очир, Цагаан түнгэ багийн малчин А.Алтангэрэл нар шагнагдлаа.