Сургуулийн дотуур байрны хүүхдүүдэд шүлхий өвчний талаар сургалт хийлээ.

Сургуулийн дотуур байрны хүүхдүүдэд шүлхий өвчний талаар сургалтыг  Их эмч-А.Отгонцэвэл, Бага эмч-С.Чулуунцэцэг нар хийж “Шүлхий өвчнөөс сэргийлье” гэсэн гарын авлагыг сумын бүх айл өрхөд эмнэлгийн бүх эмч, ажилчид, багуудад багийн эмч нараар нийт 550 ширхэг гарын авлага тарааж ажиллалаа.